Článek

Hmotnost biče v závislosti na typu a délce

Ideální hmotnost biče podle délky a typu.

Hmotnost biče v závislosti na typu a délce

  Hmotnost biče je daná délkou, použitými materiály a typem biče. Budeme-li však uvažovat teoreticky, můžeme omezení hmotností materiálu zanedbat a hledat ideální stav vyvážení.

   Tedy tu máme dvě veličiny a obě jsou tak trochu paradoxní. První je délka biče. Aby nám bič ideálně chodil a hlavně práskal měl by být tím těžší, čím je kratší. To je v praxi dost obtížně dosažitelné, ale jak jsme řekli budeme uvažovat teoreticky. Není sice problém zhotovit těžký krátký bič, ale udělat lehký dlouhý už tak jednoduché není. Jde tu o to, že aby bič práskl potřebuje vyvinout jakousi energii a ta je na delší dráze dlouhého biče větší než u krátkého biče. Krátký bič musí tedy tento handicap dohnat vyšší hmotností. A protože se to většinou nepodaří ideálně zrealizovat, dlouhé biče práskají silněji než krátké.

   Druhý vliv je dán délkou rukojeti, a ta vychází z typu biče. Obecně platí, že čím má bič delší rukojeť, v poměru k délce biče, tím může být a současně i měl by být bič lehčí. Zároveň platí, že delší rukojeť musí být i lehčí, což je docela oříšek pro výrobce. Shrnuto, bič s delší rukojetí by měl být lehčí a současně mít i lehkou rukojeť, jinak by se totiž těžiště biče posunulo do rukojeti a bič by slabě práskal. Pokud se tedy, z konstrukčních důvodů, nepodaří vytvořit dostatečně lehkou rukojeť, je lépe udělat i zbytek biče těžší, aby bylo zachováno těžiště. Výsledek nebude ideální, ale pořád lepší než těžká dlouhá rukojeť a lehký zbytek biče. Abychom to lépe pochopily je třeba si uvědomit, že dlouhá rukojeť je dlouhá páka, která uvádí do pohybu ohebnou část biče větší rychlostí. Nicméně pokud je rukojeť těžká nedokážeme tuto výhodu využít, velká hmotnost neumožní švihnout větší rychlosti, protože těžiště biče bude blízko naší ruky. U biče s krátkou rukojetí potřebujeme naopak hmotnost, aby nahradila sníženou počáteční rychlost, danou menší pákou rukojeti. V tomto případě musí být těžiště blízko rukojeti, aby energie byla co nejlépe využita mohla se ideálně šířit ke špičce. Takový bič musí být tedy těžký a mít těžkou rukojeť. Bič s nejdelší rukojetí je bez diskuze stock whip (australský dvojdílný bič) a současně je i nejlehčím typem biče. Naopak nejtěžším typem biče s nejkratší rukojetí je bič hadí. Ti z vás, kteří už máte zkušenosti s různými typy bičů jistě jste si všimli, že to tak je. Samozřejmě záleží i na výrobcích, jestli znají tyto pravidla a do jaké míry jsou schopni je zrealizovat. Přes omezení hmotnosti materiálů, se nelze dostat, ale jejich vhodným výběrem se lze ideálnímu stavu přiblížit. Tedy pokud si budete vybírat nový bič, měli by jste při výběru typu biče přihlédnout tomuto pravidlu, aby jste si uvědomily jak se ten, který bič bude chovat.

Doporučujeme

Podobné články